www.pcservices.sk

Správa výpočtovej techniky

Našou hlavnou prioritou je zabezpečovať pravidelný servis výpočtovej techniky pre firmy, spoločnosti, organizácie a školy. V jednom, obvykle  mesačnom poplatku je obsiahnutý balík služieb, ktorý je možný využiť na servis výpočtovej techniky. V poplatku je zahrnutá doprava a práca (bez inštalačného materiálu). Výška poplatku za balík sa prispôsobuje podľa počtu servisných hodín potrebných pre pravidelnú údržbu. Na základe Vašich požiadaviek zhotovíme konkrétny návrh servisných prác a vypočítame sumu. Neváhajte kontaktovať nás.

V rámci balíka servisných služieb pravidelne vykonávame napr.:

  • zabezpečenie komplexnej ochrany počítača s odvírením
  • optimalizáciu rýchlosti počítača
  • zálohy všetkých dôležitých dát
  • inštalácie a aktualizácie najrôznejších programov, softvérových a internetových aplikácii a hardwaru
  • inštalácie tlačiarní, skenerov, multifunkčných strojov, digitálnych fotoaparátov, webových kamier a ich nastavenie
  • realizáciu novej, alebo udržiavanie pôvodnej WIFI a LAN siete
  • a mnoho iných servisných úkonov

Leave a Reply