www.pcservices.sk

ochrana, záloha dát

Ochrana a záloha dát
ochrana_zaloha_dat
Každý deň, sa vaše dáta menia, aktualizujú, pribúdajú nové. Myslíte si, že sú v bezpečí?  Zistili sme, že väčšina podnikov nemá vytvorený žiadny záložný plán, ani nezálohuje dôležité údaje ako sú napríklad účtovníctva, zákaznícke databázy, rozličné textové dokumenty, výkazy a média (obrázky, videa, hudba).

Ak dôjde k zlyhaniu (zlyhanie disku, napadnutie vírusom, požiar, povodeň, krádež) je už príliš neskoro, preto je zálohovanie zásadnou úlohou, ktorá by sa mala robiť pravidelne a vyžaduje si trvalú pozornosť. Je nutné centralizovať všetky dôležité dáta, zaistiť ich pred krádežou a chrániť ho pred stratou.

Pri našej pravidelnej údržbe, zabezpečujeme aj automatizované plány pre zálohovanie a ochranu dát šifrovaním.  Už sa nemusíte obávať o svoje dáta, túto starosť prenechajte nám a vaše dáta budú plne chránené a zálohované.

zaloha datKlient má na výber zálohy na vlastných médiach (externý hard disk, iné pamäťové média, CD, DVD),  alebo na našich externých dátových databázach, prípadne kombináciu oboch možností.

Bezpečnosť dát:  Naša firma sa zaväzuje k zachovaniu dôležitých dát klienta a ochrane pred odcudzením alebo zneužitím.